Headactive Oy:n palvelumuotoilun perusta on konkreettisen lisäarvon tuottaminen.

Palveleva johtajuus 2.0 – tulossa keväällä 2022!

”Palveleva johtajuus 2.0 on yrityksille ja yhteisölle suunnattu tarpeen mukaan muokattava kokonaisuus. Miten palveleva johtajuus asettuu hybridityöhön? Voiko palveleva johtajuus/johtaminen olla muutakin kuin malli esihenkilö työlle? Miten yksilö voi toteuttaa palvelevan johtajuuden ideologiaa? Aihe puhuttelee luentona, vaikuttaa koulutuksena tai valmennuksena”.

Palvelevassa johtamisessa ja/tai palvelevassa yhteisössä kyse on ei-itsekkäästä asenteesta sekä halusta palvella. Kyse on myös siitä, miten organisaation tai tiimin tavoitteet ovat tehty näkyväksi koko yhteisölle ja miten jokainen yksilö tiedostaa roolinsa ja merkityksensä tavoitteen saavuttamisessa. Lisäksi sekä organisaatiossa että yksilöissä on kehityspotentiaalia, jonka tunnistaminen on esihenkilön ja alaisen yhteinen hanke, tavoite ja tarkoitus on yhdistää sekä organisaation että yksilön kasvu. Näihin palveleva johtaminen 2.0 antaa konkreettisia malleja ja tapoja toimia.

Kysy lisää!

Kognitiivinen ergonomia

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Aivotyö tarkoittaa tiedolla työskentelyä ja ajatustyötä, työtä jossa voi kehittyä ja jota voi kehittää! Aivotyöhön kuuluu asioiden tunnistamista, tiedostamista, toiminnanohjauksen kontrollointia, kuormituksen tunnistamista, pitkä- ja lyhytkestoista muistamista, ongelmien jatkuvaa ratkaisua, päätöksentekoa, monipuolista uuden omaksumista! Tämä vaatii paljon kapasiteettia riippumatta siitä, millä alalla työskentelet.

Palvelu perustuu Työterveyslaitoksen aivotyö toimivaksi konseptiin. Konseptin avulla saadaan ”mitattua” työn kuormituspisteet yhteisötasolla ja työpajassa puututaan näihin ja tehdään juuri teidän työstänne hallittavampaa ja vähemmän kuormittavaa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää kari@headactive.fi

Unesta energiaa 3.0

Unesta energiaa! -konsepti ”opettaa” paremmaksi nukkujaksi. Riittävän levon kautta lisätään jaksamista niin töissä kuin vapaalla.

Järjestyksessään kolmas versio suositusta verkkovalmennuksesta. Valmennus saatavilla myös massaluentona, ryhmävalmennuksena, yksilöohjauksena ja verkkokurssina. Katso lisää täältä www.unestaenergiaa.fi.