Yrittäjänä pohdin tavoitteita ja teemaa vuodelle 2020. Takerruin sanapariin työhyvinvoinnin edistäminen – näissä yhdistyvät palvelujeni tavoite sekä teema. Työn kuormituksen tunnistaminen ja tiedostaminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen ja tiedostaminen – keinot näihin ovat osa osaamistani. Kuormituksen kohtuullistaminen ja minimissään siedettävän (työ)hyvinvoinnin löytäminen yhteistyössä ovat työni tavoite, voimavarojen palautusmekanismeja unohtamatta. Tämä teemoitus ja tavoite ovat osaamiseni perusta ja pohja Headactive Oy:n palvelumuotoilulle.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa seuraavia osaamisia ja palveluita:

Unesta energiaa! -konsepti ”opettaa” paremmaksi nukkujaksi. Riittävän levon kautta lisätään jaksamista niin töissä kuin vapaalla.

(Työ)uupumus. Mitä on työuupumus, miten työuupumuksen tunnistaa – mitä uupumukselle voi tehdä?

Palveleva johtajuus. Miten palvelevalla johtamisella lisätään työn imua ja vastaavasti vaikutetaan työuupumisen kokemaan.

Resurssipsykologi. Tässä palvelussa yhdistyvät entisen työelämäni teknologia perustainen kokemus sekä osaamiseni psykologina ja tietämykseni psykologiasta. Voin toimia esimerkiksi psykologista asiantutemusta edustavana tahona digitaalisissa projekteissa tai työhyvinvoinnin edistäjänä esim. uraohjausta ja -tukea tarjoavana ”in-house” resurssina.

Kaikki edellämainitut palvelut ovat joustavia ja muokattavissa asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Näillä tuotteilla hyvään uuden vuosikymmenen alkuun!