Palveleva johtajuus 2.0 perusta: Kuusi palvelevan johtajuuden piirrettä

James Laubin OLA-menetelmällä esiin saadut kuusi palvelevan johtajuuden piirrettä mukailtuna suomalaiseen kontekstiin.

1. Näytä aitoutta 

Palveleva johtaja/yhteisö osoittaa rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä sekä luotettavuutta puheissaan ja teoissaan. Työssään he ovat aitoja, nöyriä, avoimia, vastuullisia kaikille yhteisön osapuolille. Palveleva johtaja/yhteisö on halukas oppimiaan kaikilta osapuolilta.

2. Arvosta yhteisöäsi

Palveleva johtaja/yhteisö arvostaa yhteisöä sen jäseniä sen mukaan mitä he ovat, ei sen mukaan mitä he tuovat työpanoksensa ja/tai työarvonsa kautta. Palveleva johtaja/yhteisö uskoo ja luottaa haluun palvella ohi itsekkyyden. Vuorovaikutuksessa palveleva johtaja/yhteisö kuuntelee tuomitsematta, kunnioittavalla tavalla välittäen ja sitoutuneesti.

3. Kehitä yhteisöäsi 

Palveleva johtaja/yhteisö torjuu ajatuksen hyötyä toisesta. Palveleva johtaja/yhteisö on sitoutunut tukemaan yhteisöä/työntekijää kehittymään täyteen potentiaaliin niin ihmisinä kuin työntekijöinä. Tämä mahdollistetaan tarjoamalla mahdollisuuksia uuden oppimiselle ja menestymiselle. Palveleva johtaja/yhteisö tarjoaa johdonmukaisesti vahvistusta, kannustusta ja tunnustusta yksilön kehittymiseen.

4. Rakenna yhteisö(äsi) 

Palveleva johtaja/yhteisö on henkilökohtainen. Palveleva johtaja /yhteisö rohkaisee positiiviseen vuorovaikutukseen sekä positiivisuuteen. He korostavat yhteistyötä keskinäisen kilpailun sijaan, tavoitteena on luoda yhteenkuuluvuuden, jakamisen ja tuen ilmapiiriä. Palveleva johtaja/yhteisö arvostaa erilaisuutta ja yksilön erityisyyttä rakentaessaan sitoutuneita ryhmiä. 

5. Osoita johtajuutta 

Palveleleva johtaja/yhteisö on aloitteellinen kaikilla osa-alueilla. Palveleva johtaja/yhteisö osoittaa vision, edustaa palvelevaa toimintamallia, mobilisoi ja pyrkii muutokseen johdettavien hyväksi ja organisaation menestymiseksi. Osa visiota on nähdä yksilön kasvu sekä kehitys/kehittäminen. Palvelevan johtajuuden visio on nähdä yksitäisen työntekijän potentiaali, sekä etenkin tukea kasvussa kohti potentiaaliaan.

6. Jaa johtajuutta 

Palveleva johtajuus ei yksilöidy. Palveleva johtaja/yhteisö sallii myös muiden johtajuuden. Visio luodaan yhdessä, valtaa käytetään yhdessä. Palveleva johtaja/yhteisö kannustaa yhteisöä kollektiiviseen vastuuseen muutoksen mahdollistamiseksi.

Nämä palvelevan johtajuuden periaatteet ovat suora vastakohta ”ei palvelevalle johtajuudelle” (ei palveleva johtajuus käsittää tiedon pimittämisen, epäarvostuksen, hyväksikäytön, eristämisen, johtajuuden välttämisen, alistamisen).

Palveleva johtajuus ei ainoastaan lisää työhön sitoutumista ja tyytyväisyyttä – vaan johtaa palvelevan johtamisen periaatteiden tulemisen vahvemmaksi osaksi yritystä. Käytännössä sekä sisäisen että ulkoisen toiminnan muuttumisen palvelualttiimmaksi ja palveluhenkisemmäksi.