Unettomuus ja siihen liittyvä asiantuntijuus alkoi erityisesti kiinnostamaan minua työterveyspsykologin työn alkuvaiheessa (syksy 2016). Merkittävä osa asiakkaistani oli väsyneitä tavalla tai toisella. Lyhyesti ilmaistuna väsyminen viestii siitä, että kuormituksen ja palautumisen suhde ei ole tasapainossa. Työterveys kontekstissa kyse voi olla orastavasta työuupumuksesta. Työuupumus etenee pääsääntöisesti seuraavien kolmen kokeman kautta; uupumisasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja ammatillisen itsetunnon lasku. Useimmiten nämä vaiheet seuraavat toinen toistaan.

Haastavaksi uupumisen ehkäisyn tekee tilanteen tunnistaminen ja vallitsevaan tilanteeseen reagoiminen oikealla tavalla, varsinkin jos uupumisesta ei ole aiempaa kokemusta. Vallitsevaa väsymystä ja alavireisyyttä voidaan pitää ajankohtaan kuuluvana ja itsestään ohimenevänä ilmiönä. Näin ei kuitenkaan useinkaan käy ja väsymisen ja alavireisyyden tunne kroonistuu. Pidempään jatkunut huono uni ja lepo pitäisi ottaa signaalina korjaavien toimenpiteiden käynnistämiselle. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta ensimmäiseen vaiheeseen puuttuminen voi katkaista myös koko (työ)uupumisen prosessin.

Unen ja levon määrän ja laadun kuntoon laittaminen vaikuttaa helpolta tehtävältä alkuun. Mutta kuinka vähän tavallinen nukkuja/nuokkuja tietääkään uneen ja lepoon vaikuttavista tekijöistä? Erityisesti itselle riittävästä unesta sekä levosta ja kuinka näihin voidaan vaikuttaa? Uni ja lepo ovat paljon muutakin kuin nukkumaanmeno aika ja herääminen kellon soittoon (näinhän me lapsiamme opetamme, näinhän meidät on opetettu).

Kartoitin olemassa olevaa tietoa unettomuuden kuntoutukseen liittyen ja törmäsin jonkinasteiseen tyhjiöön. Uskottavaa yksityishenkilölle sopivaa unettomuuden korjaavaa palvelua ei oikein tuntunut olevan. Osalla työterveyshuoltoja palvelua oli, mutta saavutettavissa vain työterveyshuollon ohjaamana. Mihin huonosti nukkuvat ohjautuvat julkisesta terveydenhuollosta? Erilaisia tulokulmia unettomuuden ”hoitoon” on myöskin – patjoista luontaishoitoihin.

Omassa psykologin työssä halu ja tahtotila on nojautua tutkittuun tietoon. Työterveyslaitoksen ohjelmassa on pitkään ollut ”unettomuuden lääkkeetön –hoito” kurssi terveydenhuollon ammattilaisille. Kurssi perustuu Heli Järnefeltin väitöskirjaan ”Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa”. Tästä innostuin.

Käytyäni ko. kurssin vakuutuin menetelmästä, myös käypähoito suositukset mainitsevat ko. menetelmän vaikuttavuuden pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa. Tästä mallista olen nyt työstänyt huonosti nukkuvalle ”maallikolle” sopivaa versiota ennaltaehkäiseväksi menetelmäksi, helpoksi ymmärtää, omaksua ja ottaa käyttöön. Malli on yksinkertainen – se keskittyy korjaamaan unettomuuden oireita: nukahtamisen vaikeutta, yöllisiä heräämisiä, liian aikaisia heräämisiä ja virkistämätöntä unta.

Väitöskirjan tavasta ilmaista asiaa on vielä jonkin verran matkaa ymmärrettävän ilmaisun muodostamiseen. Tätä ”käännöstyötä” olen nyt tehnyt ja muotoillut verkkokurssin maallikoille nimikkeellä ”Unesta energiaa”, josta lisätietoa löytyy täältä syyskuussa 2018.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *