Headactive Oy

HeadActive on joulukuussa 2015 perustettu yritys, joka perustuu ajatukselle avoimesta, dynaamisesta ja kestävästä (työ)hyvinvointi –mallista. Tapa toimia ja tuottaa valmennuksia pohjautuu positiiviseen ja moderniin psykologiaan, viimeaikaiseen tutkimukseen sekä käytännön työelämän kokemukseen ja tuntemukseen. HeadActiven olemassaolon tarkoitus on tuotteistaa ”hyvästä paremmaksi” teemaan liittyviä (työ)hyvinvointia ja tuottavuutta lisääviä valmennuksia ja asiantuntijapalveluita.

HeadActiven omaa olemassa olevaa tuotantoa ovat unettomuuden lääkkeettömään hoitoon hiottu ”Unesta energiaa 2.0” -verkkokurssi, sekä palvelevan johtamisen ja työn tuunaamisen valmennukset. Keskeinen osa valmennuksia on asiakaslähtöisyys ja subjektiivinen vaikuttavuus. Toinen palvelumuoto on asiantuntijatyö, ensisijaisesti työterveyspsykologian sovellusalueella (tässä näen yrityksille merkittävää lisäarvo potentiaalia ”in-house” toteutusmuodolla – kysy lisää!). Asiantuntijapalveluun kuuluvat myös keskeiset aikuisten, nuorten ja lasten kognitiiviset tutkimukset sekä em. perustuvat lausuntojen ja lähetteiden kirjoittamiset.

Headactivator

HeadActivator Kari Matilainen (KM, PsM, laillistettu psykologi) on suomalaisen, yhdysvaltalaisen, ruotsalaisen ja ranskalaisen työkulttuurin karaisema nykyinen psykologi, joka toteuttaa visiotaan positiivisen psykologian tuotteistamisesta (LinkedIn).

Toimiessani työterveyspsykologina 2016/2017 havahduin asiakaskuntani kautta kahteen tosiasiaan: kuinka pitkään ihminen jaksaakin uupuneena (kuinka väsynyt ”hän” lopulta onkaan) ja kuinka nykyisen työterveyshuollon uupumiseen puuttumisen ajoitus ei ole paras mahdollinen.

Ensimmäiseen havaintoon liittyen aloin innokkaana etsimään yksiselitteistä ”mittaria tai menetelmää”, jolla oman uupumuksen tason voisi havaita jo hyvissä ajoin, siellä ihmisen omassa arjessa. Yksiselitteistä mittaria en löytänyt. Toisen havainnon suhteen törmäsin KELAan;” Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.” En takerru yksityiskohtiin, mutta turhauduin siihen, että KELAn tarkoittamalla ja työterveystoimijoiden toteuttamalla ”tietojen annolla, neuvonnalla ja ohjauksella” en psykologina saanut haluamaani vaikutusta aikaiseksi, en löytänyt selkeää ennaltaehkäisevää tapaa toimia, enkä saavuttanut kohderyhmääni – näitä orastavasti uupuneita.

Jos jotain ei ole – ja sitä tarvitsee – kannattaa tehdä itse (tai ainakin voi yrittää). Em. kokeminen johti siihen ajatukseen, että yritykseni Headactive Oy toiminnan keskiössä on vapaa rahoitteinen (KELA riippumaton) ennaltaehkäisevä psykologinen työ. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Palveluideni tulee olla niin perusteltuja, vaikuttavia ja lisäarvoa tuottavia, että asiakas löytää ne ja ostaa ilman yhteiskunnan tukea. Toiseksi ja ennenkaikkea saan mahdollisuuden tavoittaa ”orastavasti uupuneet” ja vaikuttaa heidän elämäntaitoihinsa siten, että uupumista ei tapahdu.

Palvelutuotannon näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että Headactiven palveluiden ydin on ennaltaehkäistä uupumista ja tukea ja kehittää (työ)hyvinvointia.