Tarina

Toimiessani työterveyspsykologina 2016/2017 havahduin työni kautta kahteen tosiasiaan: kuinka pitkään ihminen jaksaakin arjessaan tietämättään uupuneena  (kuinka väsynyt ”hän” lopulta onkaan!) ja kuinka nykyisen työterveyshuollon uupumiseen puuttumisen ajoitus ei ole paras mahdollinen.
    Ensimmäiseen havaintoon liittyen aloin innokkaana etsimään yksiselitteistä ”mittaria tai menetelmää tai opetettavaa taitoa”, jolla oman uupumuksen tason voisi havaita jo hyvissä ajoin, siellä ihmisen omassa arjessa. Yksiselitteistä mittaria en löytänyt – psykologia digitalisoituu viiveellä, näköjään hyvin pitkällä viiveellä. Toisen havainnon suhteen törmäsin KELAn ohjeistukseen: ”Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.” En takerru yksityiskohtiin, mutta turhauduin siihen, että KELAn tarkoittamalla ja työterveystoimijoiden toteuttamalla ”tietojen annolla, neuvonnalla ja ohjauksella” en psykologina päässyt ennaltaehkäisevään tapaan toimia, enkä saavuttanut kohderyhmääni - näitä orastavasti uupuneita.
Jos jotain ei ole – ja sitä tarvitsee – kannattaa tehdä itse (tai ainakin voi yrittää). Em. kokeminen johti siihen ajatukseen, että yritykseni Headactive Oy toiminnan keskiössä on vapaa rahoitteinen (KELA riippumaton) ennaltaehkäisevä (tiedeperustainen) psykologinen työ. Toinen Headactiven tehtävä on luoda digitalisaation avulla psykologiaan perustuvia lisäarvo palveluita lähemmäksi meitä kaikkia.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Palveluideni tulee olla niin perusteltuja, vaikuttavia ja lisäarvoa tuottavia, että asiakas löytää ne ja ostaa ilman yhteiskunnan tukea. Konkreettisena palvelutuotannon tavoitteena ja Headactiven palveluiden ytimenä on tukea ja lisätä hyvinvointia.

Palvelut

Tapa toimia ja tuottaa palveluita pohjautuu positiiviseen ja moderniin psykologiaan, viimeaikaiseen tutkimukseen sekä käytännön työelämän kokemukseen ja aktiiviseen seurantaan. Tilattavan palvelun aika, paikka, tarkka sisältö ja tavoite sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Vallitseva teema Headactiven palveluissa on skaalautuvuus: yksilö ohjauksesta luentoihin.
Unesta energiaa!
Unesta Energiaa! irroittautui omaksi palvelukseen. Verkkokurssi on saatavilla 6.9.2018 alkaen. Katso lisää www.unestaenergiaa.fi
Työuramuotoilu
Työ ja työelämä ovat murroksessa. Oman työkykyisyyden ja työmarkkina-arvon arvioiminen ja suunnitelmallinen hallinta takaa työssä kiinni pysymisen ja etenemisen kohti omia ammatillisia tavoitteita. Uraohjaus palvelussa saat tukea oman työkykyisyyden arvioon sekä konkreettisen suunnitelman ammatilliseen kehittymiseen. Ajatusta voi herätellä lukemalla blogi "Pyromania ja sisäinen motivaatio" sekä "Ammatillinen identiteetti ja sisäinen motivaatio". Toimii sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena. Kysy lisää!
Palveleva johtajuus
Palvelevalla johtamisella tarkoitetaan henkilöstöä tukevaa, motivoivaa ja innostavaa johtamista. Palveleva johtajuus on johtajuuden muoto, jossa perinteisestä esimies alainen vuorovaikutuksesta siirrytään kohti mallia, missä huomio kiinnitetään työntekijän kehittämisen ja tarpeiden huomioimiseen. Parhaimmillaan palvelevan johtamisen vaikuttavuus näkyy konkreettisesti työhyvinvoinnin lisääntymisenä (työuupumuksen, sairaspoissaolojen vähenemisenä) sekä työn imun muodostumisena. Lisää perusteista tästä. Toimii sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena. Kysy lisää!

Blogi

Tässä viimeisimpiä kirjoituksiani työelämästä, johtamisesta, esimiestyöstä, unesta ja levosta ja muusta mielenkiintoisesta...
Arkistoon...

Headactivator

HeadActivator Kari Matilainen (KM, PsM) on suomalaisen, yhdysvaltalaisen, ruotsalaisen ja ranskalaisen työkulttuurin karaisema nykyinen psykologi, joka toteuttaa visiotaan positiivisen psykologian tuotteistamisesta.
Työurani ensimmäisen jakson aloitin vuonna 1997. Opettavaiset vuodet erilaisissa globaaleissa tehtävissä mobiili-teollisuudessa saivat päätöksen vuonna 2013. Näiden vuosien aikana koin lukuisia prosesseja, esimiehiä, johtajia ja organisaatioita. Psykologiksi heittäydyin 2015. Nykymaailma on muutoksen tilassa, vanhat tavat toimia eivät enää välttämättä päde sellaisenaan.
Työelämä ja sen seurauksena johtamisen tavat ovat murroksessa. Psykologia on myös uudistumassa, tämän uuden tiedon jalkauttaminen on kuitenkin haasteellista – onnistuakseen tässä tulee olla ymmärrystä psykologiasta, tieteen ulkopuolisesta maailmasta ja tavoista toimia sekä ennen kaikkea kyky toimia tässä rajapinnassa vakuuttavasti ja vaikuttavuutta luoden. Tämä taito minulla on.
Kari Matilainen
Kari Matilainen

Headactivator

    Yhteystiedot & yhteydenotto

    Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä hyvä yhteistyömalli.
    Headactive Oy y-tunnus 2881824-2
    E-mail: kari@headactive.fi Phone: +358 440 777 020